เลขานุการบริษัท – การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีรายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป หรือมีการจ้างงานชาวต่างชาติ

ขั้นตอนต่างๆ

จดทะเบียนบริษัท ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ
01

1. กรอกแบบฟอร์ม

พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะจัดเตรียมข้อมูล และกรอกแบบฟอร์มให้คุณ

02

2. ตรวจสอบใบสมัคร

รามีทีมงานตรวจสอบใบสมัคร เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว

06

3. ยื่นใบสมัคร

พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้งจะทำการยื่นใบสมัครให้ท่านผ่านระบบออนไลน์

*การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเอกสาร

ราคาต่างๆ

LIMITED COMPANY
฿ 9,900 excl. vat **
Preliminary consultation with legal team
Guidance in the preparation of required information
Screening of company documents by qualified lawyers
Preparation and submission of application with the Revenue Department
ฝ่ายช่วยเหลือเพื่อตอบทุกคำถาม