เครื่องหมายการค้า
การเริ่มต้นบริษัทของคุณเองถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ การคุ้มครองตราสินค้าที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คุณคิด! ประเทศไทยใช้ระบบผู้ใดยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อน มีสิทธิดีกว่า (First To File) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แทบจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ตราสินค้าที่ไม่จดทะเบียน ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณโดยเร็วที่สุดจึงสำคัญอย่างยิ่ง

การค้นหาเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนแรกเมื่อคุณจะจัดตั้งบริษัทใหม่คือการหาชื่อดี ๆ ซึ่งลูกค้าของคุณจะจดจำ ปัญหาก็คือทุกวันนี้มีบริษัทมากมาย การเลือกชื่อที่จะไม่ทำให้คุณมีปัญหากับบุคคลที่ใช้ชื่อนั้นอยู่แล้วนับว่าไม่ง่ายนัก

การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตบอกคุณได้ไม่ทั้งหมด คุณอาจพลาดและไปใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งจะสร้างความยุ่งยากในภายหลัง หรือคุณอาจพบบุคคลที่ใช้ชื่อนั้น ๆ แล้ว แต่ไม่ทราบว่าคุณก็ยังใช้ชื่อนั้นได้อยู่

ใช่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าของเราช่วยคุณได้ ฝ่ายกฎหมายของเราสามารถให้คำแนะนำอันจะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาด คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะลงทุนในการจดทะเบียนชื่อได้อย่างคุ้มค่า ก่อนจะจ่ายเงินค่าออกแบบกราฟิกโล้โก้ในราคาสูง

จะทราบได้อย่างไรว่าชื่อของคุณใช้ได้หรือไม่?

1.

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ของเรา และอัปโหลดรูปภาพเครื่องหมายการค้าที่คุณเสนอ

2.

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

ทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะค้นคว้าและตรวจสอบชื่อที่คุณประสงค์จะใช้ว่าเหมาะสมหรือไม่

3.

ส่งการวิเคราะห์โดยละเอียด

ทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะส่งการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่คุณเสนอภายใน 3-5 วัน เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับชื่อตราสินค้าใหม่ของคุณ

ประโยชน์ของการค้นหาเครื่องหมายการค้า

หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องคดีที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือการลงทุนสร้างตราสินค้าและการออกแบบที่ใช้การไม่ได้ เมื่อปรากฏว่าชื่อนั้นเหมือนหรือคล้ายกับชื่อที่บุคคลอื่นใช้อยู่แล้ว หรือจดทะเบียนไปแล้ว ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดเหมาะที่สุดที่จะทบทวนทางเลือกของคุณ

หรือ

เรียนรู้วิธีที่คุณสามารถใช้ชื่อที่คุณชอบและ/หรือลงทุนไปแล้ว ซึ่งคุณรู้ว่ามีบุคคลอื่นใช้อยู่แล้วโดยไม่ถูกฟ้องร้อง

บริษัทหลาย ๆ แห่งจะบอกคุณว่าทำไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ยังทำได้อยู่! แต่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะบอกคุณได้ว่าชื่อทางการค้าที่คล้ายคลึงกัน หรือแม้แต่เหมือนกันทุกประการ จะอยู่ร่วมกันได้เมื่อใดและอย่างไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตราสินค้าของบริษัทอย่างมาก อันที่จริงถือเป็นการสร้างสินทรัพย์ใหม่ที่สามารถสะสมมูลค่าและจำหน่ายได้ เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยส่วนใหญ่แทบไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองอย่างสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากในประเทศอื่น ๆ

สิทธิแต่เพียงผู้เดียว: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า … เพื่อใช้ จัดทำ นำไปจัดทำ จำหน่าย เสนอขาย กำจัดทิ้ง นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
สร้างความไว้วางใจและค่าความนิยม
สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์/บริการจากรายอื่น
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ
สร้างสินทรัพย์
คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ ® เพื่อส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจในตราสินค้าของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย
การป้องกันผู้ปลอมแปลงและการละเมิดรูปแบบอื่น ๆ
อายุการคุ้มครองนาน 10 ปีในราคาประหยัด ต่ออายุได้ทุก 10 ปีโดยไม่มีกำหนด

ทราบวันนี้ได้เลยว่าชื่อที่คุณชอบยังใช้งานได้อยู่หรือไม่

ข้อเสียของการค้นหาเครื่องหมายการค้า

ไม่มีข้อเสียแน่นอน! คำแนะนำในราคาที่สมเหตุสมผลและมีคุณค่ามหาศาล ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ก่อนที่จะลงทุนด้วยเงินจำนวนมากในการจดทะเบียนหรือพัฒนาการสร้างตราสินค้า หากแต่ชื่อนั้นใช้การไม่ได้

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ไม่มี! ทั้งหมดที่เราต้องการคือชื่อและ/หรือโลโก้ รวมทั้งรายชื่อสินค้า/บริการที่คุณประสงค์จดทะเบียน และเราจะทำการค้นคว้าโดยละเอียดว่าชื่อที่คุณประสงค์นั้นใช้งานได้หรือไม่

กำหนดเวลาสำหรับการค้นหาเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ทีมของเราจะใช้เวลา 3-5 วันทำการ เพื่อค้นหาและวิเคราะห์เชิงลึกอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ชื่อที่คุณเลือก รวมถึงอุปสรรคใด ๆ ที่ต้องจัดการเพื่อให้จดทะเบียนได้อย่างสำเร็จ

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการค้นหาเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

 • ชื่อที่คุณเลือกพร้อมกับแบบโลโก้ของคุณเป็นไฟล์ jpeg (ถ้ามี)
 • รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยละเอียดที่คุณต้องการจดทะเบียน

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การเริ่มต้นบริษัทของคุณเองถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ การคุ้มครองตราสินค้าที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คุณคิด! ประเทศไทยใช้ระบบผู้ใดยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อน มีสิทธิดีกว่า (First To File) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แทบจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ตราสินค้าที่ไม่จดทะเบียน ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของคุณโดยเร็วที่สุดจึงสำคัญอย่างยิ่ง

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของเราดำเนินการด้วยความร่วมมือกับสำนักงานกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านับหลายหมื่นรายการทั่วโลก รับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณในราคาที่ SME สามารถจ่ายได้ จดทะเบียนทางออนไลน์ตอนนี้ รวดเร็ว สะดวก และเราดูแลเรื่องเอกสารแบบฟอร์มของภาครัฐทั้งหมดให้คุณ

แต่ก่อนที่คุณจะดำเนินการ ขอแนะนำอย่างยิ่งว่าควรพิจารณาบริการ “ค้นหาเครื่องหมายการค้า” ของเรา (ใส่ลิงก์ไปยังบริการนี้) เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อที่คุณเลือกสามารถใช้ได้ และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่สูญเปล่าเพราะใช้ชื่อที่มีบุคคลอื่นใช้อยู่แล้ว

หากคุณพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า…

ข้อเสียของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ไม่มีข้อเสียแน่นอน! เพราะเป็นการคุ้มครองในราคาที่สมเหตุสมผล ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ได้ 100% ใช้เอกสารเพียงเล็กน้อย และ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้งเป็นผู้จัดการเอกสารทั้งหมด

จดทะเบียนออนไลน์ทำอย่างไร?

 • กรอกแบบฟอร์ม – กรอกใบคำร้องทางออนไลน์
 • การตรวจสอบใบคำร้องของคุณ – ทีมกฎหมายของเราจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของคุณ
 • ทีมกฎหมายของเราจะส่งหนังสือมอบอำนาจให้คุณลงลายมือชื่อ
 • ส่งหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อแล้วเพื่อให้ทีมกฎหมายของเรายื่นใบคำร้องในนามของคุณ

ประโยชน์ของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตราสินค้าของบริษัทอย่างมาก อันที่จริงถือเป็นการสร้างสินทรัพย์ใหม่ที่สามารถสะสมมูลค่าและจำหน่ายได้ เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยส่วนใหญ่แทบไม่ได้รับความคุ้มครองในประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนจะได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองอย่างสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากในประเทศอื่น ๆ

 • สิทธิแต่เพียงผู้เดียว: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในเครื่องหมายการค้า … เพื่อใช้ จัดทำ นำไปจัดทำ จำหน่าย เสนอขาย กำจัดทิ้ง นำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
 • สร้างความไว้วางใจและค่าความนิยม
 • สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์/บริการจากรายอื่น
 • การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของคุณ
 • สร้างสินทรัพย์
 • คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ ® เพื่อส่งเสริมให้เกิดความไว้วางใจในตราสินค้าของคุณโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • การป้องกันผู้ปลอมแปลงและการละเมิดรูปแบบอื่น ๆ
 • อายุการคุ้มครองนาน 10 ปีในราคาประหยัด ต่ออายุได้ทุก 10 ปีโดยไม่มีกำหนด

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย หากคุณพำนักอาศัยอยู่ที่นี่ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางที่สแกน ทั้งหน้าหมายเลขหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่า หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่สแกน รวมถึงหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อและได้รับการรับรองจากฝ่ายกฎหมาย (จัดทำโดย พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง) ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องรับรองหนังสือมอบอำนาจ หากคุณเป็นพลเมืองไทย

ชาวต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้ 100% โดยไม่ต้องมีหุ้นส่วนคนไทย ซึ่งช่วยให้คุณได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่งในแง่ของการถือหุ้นส่วนบริษัท (โปรดดูข้อกำหนดการจดทะเบียนบริษัท) ตราบเท่าที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในการจัดตั้งว่าคุณมีสิทธิ์ในการจดทะเบียนและถือกรรมสิทธิ์เครื่องหมายการค้าแต่ผู้เดียว

กำหนดเวลาสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย - ขั้นตอนเพื่อการปฏิบัติ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองแบบจำกัดจะเริ่มต้นทันทีเมื่อยื่นใบคำร้องของคุณ เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบผู้ใดยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อน มีสิทธิดีกว่า ซึ่งหมายความว่า บุคคลแรกที่ยื่นขอเครื่องหมายการค้าจะเป็นผู้ถือสิทธิก่อน แม้ว่าเครื่องหมายการค้าของคุณยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน ซึ่งยื่นหลังจากที่คุณยื่นใบคำร้องสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันจะถูกปฏิเสธตราบเท่าที่การจดทะเบียนของคุณดำเนินการสำเร็จ แม้ว่านายทะเบียนไม่ได้อ้างเครื่องหมายของคุณเทียบกับผู้จดทะเบียนรายใหม่ที่คล้ายคลึงกัน แต่คุณมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านต่อการจดทะเบียนเครื่องหมายใหม่ เนื่องด้วยระบบผู้ใดยื่นคำขอรับสิทธิบัตรก่อน มีสิทธิดีกว่า

เวลาดำเนินการที่ใช้คือประมาณ 12-14 เดือนก่อนที่ทนายความของเราจะได้รับจดหมายฉบับแรกจากสำนักงาน (ประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงานเครื่องหมายการค้า) หากทุกกระบวนการดำเนินไปอย่างถูกต้อง จดหมายฉบับแรกจะเป็นการประกาศให้ทราบว่าตราสินค้าใหม่ของคุณได้รับการเผยแพร่เผื่อมีผู้คัดค้าน (ระยะเวลา 60 วันซึ่งหากผู้ใดก็ตามที่คิดว่าตนเป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวอยู่แล้ว สามารถยื่นยุติการจดทะเบียนของคุณ) หากทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาประมาณ 18-20 เดือนในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คุณสามารถจดทะเบียนตราสินค้าของคุณกับ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง คุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับยื่นรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพราะเราจะรับผิดชอบการประสานงานอย่างรัดกุม และด้วยการค้นหาเครื่องหมายการค้าที่ครอบคลุมของเรา (ใส่ลิงก์) คุณสามารถหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องคดีที่มีค่าใช้จ่ายสูง และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับชื่อตราสินค้าของคุณ เพียงทำตามกระบวนการจดทะเบียนที่ง่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง

การคุ้มครองแบบจำกัด (สิทธิของบุคคลแรกที่ยื่นจดทะเบียน) เริ่มต้นภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารที่ต้องใช้จากคุณ และการอนุมัติรายชื่อสินค้า/บริการขั้นสุดท้ายที่ทนายความของเราร่างไว้ให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง

ติดต่อ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง วันนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เราจะดำเนินการและประสานงานเพื่อให้ชื่อ

ระยะเวลาการคุ้มครอง

อายุการจดทะเบียนคือ 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอ และต่ออายุได้ทุก 10 ปี

สิ่งที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

 • ชื่อที่คุณเลือกพร้อมกับแบบโลโก้ของคุณเป็นไฟล์ jpeg (ถ้ามี)
 • รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการโดยละเอียดที่คุณต้องการจดทะเบียน
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทยที่สแกน ซึ่งลงลายมือชื่อของคุณ
 • หนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อและที่ได้รับการรับรองจากฝ่ายกฎหมาย โดยมอบอำนาจให้ทนายความของเราดำเนินการในนามของคุณ (จัดทำโดย พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง)