จดทะเบียนบริษัทจำกัด
ประเภทบริษัทที่ง่ายต่อการตั้งบริษัทในไทย คือ บริษัทจำกัด เนื่องจากความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้น อยู่แค่การลงทุนในบริษัท LLC ในประเทศอื่น ๆ

พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จดทะเบียนบริษัทให้คุณได้ภายในไม่กี่คลิก ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย

ข้อดีของบริษัทจำกัด

เจ้าของธุรกิจชาวต่างชาติจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเมื่อเปิดบริษัทจำกัด เนื่องจากคล้ายกับ LLCs ที่เป็นวิธีการที่ง่ายและดีที่สุดสำหรับต่างชาติที่จะทำธุรกิจในไทย เพราะคุ้นเคยกับโครงสร้างทางธุรกิจแบบนี้ มากกว่าธุรกิจประเภทอื่นๆ

นอกจากจะเหมือนกับ LLC แล้ว ความรับผิดของผู้ถือหุ้นก็ถูกจำกัด ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองเมื่อลงทุนในบริษัทประเภทนี้ คือ จะไม่เสียมากกว่าที่ลงทุนไปในบริษัท หมายความว่าหากธุรกิจเกิดล้มเหลว ผู้ถือหุ้นจะเสียแค่่เงินลงทุนอย่างเดียว

บริษัทจำกัด ใช้โครงสร้างการแบ่งระดับองค์กรให้เจ้าของมีทางเลือกในการควบคุมอย่างเต็มที่ ทั้งการจัดสรรเงินปันผล และสิทธิ์ในการออกเสียง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ดังนั้นเจ้าของจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการโดนควบกิจการเมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ซึ่งช่วยให้เจ้าของมั่นใจได้สำหรับการเริ่มต้นและรักษาธุรกิจของตนไว้

โครงสร้างนี้ยังให้ความยืดหยุ่นแก่เจ้าของธุรกิจ เพราะบริษัทต้องการแค่ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจทุกประเภท มีความยืดหยุ่นชัดเจน แต่ทุกอย่างจะถูกกำหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมถึงหน้าที่ของคนในองค์กร ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการสามารถอ้างอิงตามเอกสารดังกล่าวได้

บริษัทจำกัด ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้โดยสมบูรณ์ แต่มีข้อจำกัดบางประการที่ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะต้องตรวจสอบกับคุณอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับชาวต่างชาติ 100% แต่ถ้าไม่ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะให้คำอธิบายขั้นตอนเพิ่มเติม เพื่อให้คุณเริ่มต้นธุรกิจได้

นอกจากนี้ เป็นเรื่องง่ายที่จะจ้างพนักงานต่างชาติ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วยบริษัทจำกัด เมื่อคุณสร้างบริษัทคุณสามารถสมัครขอใบอนุญาตทำงานสำหรับพนักงานได้ โดยสามารถเดินทางไป-กลับ เพื่อทำงานในไทยได้ ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งในบริษัทอยู่ นอกจากนี้ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถช่วยคุณสมัครและขอรับใบอนุญาตที่จำเป็นอื่นๆ ได้อีกด้วย

สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารขององค์กรได้ทุกเมื่อ แม้ไม่ได้อยู่ในไทยจากบัญชีออนไลน์ของคุณ ทั้งเช็ค บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ

ข้อเสียของบริษัทจำกัด

เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ง่ายและนิยมกันมากที่สุด บริษัท ไทยแลนด์ จำกัด ก็มีข้อเสียที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเปิดบริษัทจำกัด

  • บริษัทจำกัดจะถือหุ้นโดยคนไทย 51% เว้นแต่ว่า บริษัทจะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ (FBL) ก่อน อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถทำได้ทั้งหมดในฐานะบริษัทต่างชาติ ซึ่งทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถให้คำแนะนำว่ากิจการของคุณสามารถทำได้หรือไม่ภายใต้พระ ราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของต่างด้าว
  • บริษัทจำกัด อนุญาตให้จ้างชาวต่างชาติได้ในอัตราส่วน 4 ต่อ 1 กล่าวคือ ต้องใช้คนไทยอย่างน้อย 4 คน เพื่อจ้างชาวต่างชาติ 1 คน

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ข้อกำหนดทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทจำกัด คือ บริษัทต้องมีผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน กรรมการ 1 คน และผู้ตรวจสอบบัญชี 1 คน

การทำธุรกิจจะต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จัดการประชุมตามกฎหมาย และเอกสารการจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้

vat04-removebg-preview

ระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัทจำกัด จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้

บริษัทจำกัดบางแห่ง จัดตั้งขึ้นภายในวันเดียว ถึงแม้ว่าอาจต้องใช้เวลาหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ในการทำตามกระบวนการ เพื่อจัดตั้งบริษัท

ต้องทำการจองชื่อบริษัทกับสำนักงานพัฒนาธุรกิจในกระทรวงพาณิชย์ โดยมีแนวทางให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการรักษาสิทธิ์ในชื่อบริษัทของคุณ
ต้องยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ ใส่ชื่อบริษัท ที่อยู่ รายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ก่อตั้ง ทุนที่ได้รับอนุญาต และจำนวนหุ้นที่ผู้ก่อตั้งแต่ละละคนมีรวมถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการประชุมตามกฎหมาย ในระหว่างการประชุมคุณจะต้องอนุมัติข้อบังคับการรวมกิจการ ข้อบังคับ เลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี อนุมัติค่าใช้จ่าย และการทำธุรกรรมต่างๆกับผู้ถือหุ้น
ผู้อำนวยการบริษัท จะต้องจดทะเบียนบริษัทต่อนายทะเบียนพาณิชย์
ต้องลงทะเบียนสำหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งทนายความของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถช่วยคุณพิจารณาว่าเรื่องนี้จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่

จัดตั้งบริษัทจำกัด ได้ง่ายๆ กับ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง เริ่มต้นที่ 24,900 บาท คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดหรือเอกสารต่างๆให้วุ่นวายใจ โดยสามารถทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนง่ายๆ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง

ติดต่อ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง วันนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทย กับความช่วยเหลือของเรา การจัดตั้งบริษัทของคุณจะพร้อมได้ทันใจ