ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) คือ บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีบริษัทเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการ

ซึ่งคุณสมบัติของการเป็นบริษัท IBC ต้องมีการให้บริการดังต่อไปนี้ ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป

 • การบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผน และการจัดการ
 • การรับ-ส่ง วัตถุดิบ หรือชิ้นงานต่างๆ
 • การวิจัยและพัฒนา
 • การสนับสนุนทางเทคนิค
 • การตลาดและการขาย
 • การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • บริการให้คำปรึกษาสำหรับการจัดการทางการเงิน
 • การควบคุมและการจัดการสินเชื่อ
 • ศูนย์คลัง
  การค้าระหว่างประเทศ
  บริการอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หากคุณสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ในไทย พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถช่วยคุณได้ จากกระบวนการที่ซับซ้อนและยุ่งยาก โดยทีมกฎหมายของเราจะทำให้ผ่านกระบวนการนี้ไปได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้ประโยชน์มากมาย ประการแรก ชาวต่างชาติสามารถเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือเป็นเจ้าของได้ 100% และสามารถนำชาวต่างชาติเข้ามาให้บริการได้ด้วย ซึ่งจะมีวีซ่าและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทแบบนี้

มากไปกว่านั้น ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ยังได้สิทธิ์เต็มๆในการเป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งต่างกับธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทจะต้องมีคนไทยเป็นเจ้าของร่วมด้วย 51% ดังนั้น นี่ถือเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญ

นอกจากนี้ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ยังสามารถส่งเงินตราต่างประเทศ หรือดำเนินธุรกิจต่างๆ ด้านการวิจัยและพัฒนา การฝึกอบรมได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าสำหรับการนำเครื่องมือเข้ามาในไทย ซึ่งถือว่าเอื้อต่อการทำธุรกิจได้อย่างดี

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ครอบคลุมสำหรับ 15 ปี โดยอัตราภาษีจะลดลง หากมีค่าใช้จ่ายประจำปีอย่างน้อย 600 ล้านบาทต่อปี อัตราภาษีจะลดลง 3% และลด 5% หากมีค่าใช้จ่ายประจำปีไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และ 8% สำหรับอย่างน้อย 60 ล้านบาทต่อปี

การยกเว้นภาษีสำหรับเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินสินเชื่อที่เกี่ยวกับเหรัญญิก โดยการยกเว้นภาษีนี้ จะต้องชำระเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ในต่างประเทศเท่านั้น

รายได้จากการเก็บภาษี ยังได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจบางประเภท และพนักงานชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย ในภาษีร้อยละ 15 ของรายได้

ข้อเสียของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

ข้อเสียต่างๆ สำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถตรวจสอบข้อบกพร่องเหล่านี้อย่างละเอียดให้คุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าการตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ เหมาะสมกับบริษัทคุณหรือไม่

อย่างแรกการตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารมากมายและถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถทำให้เป็นเรื่องง่าย โดยจะรวบรวมเอกสารต่างๆให้คุณ

ทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะจัดการทั้งหมด ขจัดทุกความน่ากังวลให้คุณเอง

การเพิกถอนผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากไม่ทำตามเงื่อนไขตามทางภาษีในหนึ่งปี จะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี และถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน อาจสูญเสียสถานะของบริษัทและสามารถโดนถอดถอนได้

ประเทศไทยได้ใช้กำหนดราคาการโอนที่ใช้ในกิจการสำหรับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสมไว้ให้แล้ว ซึ่งสิ่งนี้อาจสร้างความสับสน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับคำแนะนำทางกฎหมายก่อนที่จะทำธุรกิจในไทย

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ธุรกิจจะต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เพื่อเริ่มต้นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ในประเทศไทย

 • ก่อนอื่นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ต้องให้บริการทางการเงิน หรือบริการสนับสนุนแก่ บริษัท ในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยบริการเหล่านี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้กฎหมายไทย หากบริษัททำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากเงินจะต้องมีพนักงานที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 5 คน หรือ 10 คน
 • ข้อกำหนดทางการเงิน บริษัทต้องลงทุนอย่างน้อย 1 ล้านบาท และมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 10 ล้านบาท ณ สิ้นสุดแต่ละรอบบัญชี และต้องมีอย่างน้อย 60 ล้านบาท กับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

ระยะเวลาสำหรับการตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง พร้อมช่วยเหลือให้คุณมีสำนักงานใหญ่ที่ดำเนินงานในระดับภูมิภาค ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ ได้อย่างรดเร็ว ซึ่งคุณต้องรีบสมัครตอนนี้ เพราะทางเลือกนี้กำลังจะถูกยุติลง

เพียงกรอกใบสมัคร และเมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับผลประโยชน์ที่ให้กับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศทันที

หากคุณไม่มีธุรกิจดังกล่าวข้างต้น คุณต้องรวบรวมเอกสารและดำเนินการตามขั้นตอนการสมัคร โดยต้องมีประเภทธุรกิจ แผนธุรกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่จะขอลดอัตราภาษีเงินได้ โดยเมื่อมีการจัดทำเอกสารแล้ว คุณต้องยื่นเอกสารต่ออธิบดีกรมสรรพากร แล้วรอการอนุมัติ หากเอกสารของคุณเป็นไปตามลำดับ และใบสมัครได้รับการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม กระบวนการอนุมัติจะทำได้อย่างรวดเร็ว

ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นทางเลือกที่ดีในการขยายธุรกิจ เพราะสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นดีกับนักลงทุน และสามารถเพิ่มรายได้ได้อย่างมาก แต่การสมัครค่อนข้างเป็นไปอย่างยากลำบาก ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎ

ให้ทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ที่มีทักษะและมากประสบการณ์ในการช่วยเหลือชาวต่างชาติเริ่มต้นธุรกิจในไทย จัดการเอกสารให้คุณ เพราะไม่ว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่มีอยู่ หรือต้องการเริ่มต้นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ เราจะจัดการให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ