สำนักงานตัวแทน – ลงทะเบียน
ริษัทต่างประเทศที่ต้องการดำเนินการด้านการตลาด หรือสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย สามารถจัดตั้งสำนักงานตัวแทนได้แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ยกเว้นการช่วยสำนักงานใหญ่่ได้ ซึ่งสำนักงานตัวแทนต้องอาศัยสำนักงานใหญ่ เพื่อหาทุนอย่างเดียว จะไม่สามารถรับเงินจากใบแจ้งหนี้หรือตั๋วเงินได้

สำนักงานตัวแทน

บริษัทต่างประเทศที่ต้องการดำเนินการด้านการตลาด หรือสนับสนุนธุรกิจในประเทศไทย สามารถจัดตั้งสำนักงานตัวแทนได้แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ยกเว้นการช่วยสำนักงานใหญ่่ได้ ซึ่งสำนักงานตัวแทนต้องอาศัยสำนักงานใหญ่ เพื่อหาทุนอย่างเดียว จะไม่สามารถรับเงินจากใบแจ้งหนี้ หรือตั๋วเงินได้ สำนักงานผู้แทน ถูกจำกัดให้ทำได้แค่เพียง 5 กิจกรรมดังต่อไปนี้

  • สามารถจัดตั้งสำนักงานตัวแทนเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อขยายธุรกิจของตนเอง
  • สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทขายให้กับลูกค้าและผู้จัดจำหน่าย แต่ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้โดยตรงแค่อธิบายผลิตภัณฑ์ได้
  • สามารถจัดหาสินค้าและบริการ เพื่อส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีธุรกิจจำนวนมากใช้เพื่อประหยัดเงินในผลิตภัณฑ์และบริการ
  • สำนักงานผู้แทนสามารถดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและปริมาณสำหรับสินค้าที่สำนักงานใหญ่ผลิตหรือซื้อจากประเทศไทยได้ ซึ่งช่วยให้บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • สำนักงานผู้แทนสามารถแนะนำหรือทำการตลาดข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่สู่ตลาดไทย


กิจกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำนักงานตัวแทนให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย แต่ถ้าทำนอกเหนือจากนี้ จะทำให้สำนักงานเสียใบอนุญาต

ประโยชน์ของสำนักงานตัวแทน

หลายบริษัทตั้งเป้าหมายที่ตลาดไทย หรือควบคุมคุณภาพของสินค้าที่มาจากไทย แต่ไม่ต้องการทำธุรกิจที่คนไทยต้องร่วมเป็นเจ้าของ 51% โดยบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อื่น จะเป็นวิธีที่ง่ายในการสร้างรากฐานในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเหล่านี้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อพวกเขามีสำนักงานในประเทศไทย

ต่างจากบริษัทจำกัด สำนักงานตัวแทนไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎเดียวกันในการจ้างคนไทย 4 คน ต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน

สำนักงานตัวแทนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากไม่สร้างรายได้ในไทย

ข้อเสียของสำนักงานตัวแทน

ในขณะที่สำนักงานผู้แทนเหมาะสำหรับหลายๆบริษัท แต่ก็มีข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุด คือ กิจกรรมทางธุรกิจที่จำกัด ทำให้บริษัทไม่สามารถใช้สำนักงานตัวแทนเพื่อรับรายได้ ทั้งที่อาจค้นพบโอกาสในการสร้างรายได้และจะต้องเริ่มต้นบริษัทอื่นเพื่อใช้ประโยชน์แทน

การจัดตั้งสำนักงานตัวแทน อาจจะยากสำหรับชาวต่างชาติ ทั้งการกรอกเอกสารและการส่งเอกสารต่างๆ แต่ปัญหานี้มีทางออก คือ บริษัทสามารถจ้าง พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง เพื่อทำงานให้ได้

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ประเทศไทยมีข้อกำหนดทางกฎหมายในการจัดตั้งสำนักงานผู้แทน สำนักงาน ไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมในการสร้างรายได้ใดๆ

นอกจากนี้ สำนักงานต้องการมีผู้จัดการเพื่อเป็นตัวแทน และต้องกรอกเอกสารที่จำเป็นเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลาในการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย - ตามข้อกำหนด

อาจใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ในการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย ผู้อำนวยการของธุรกิจหลักจะต้องทำหนังสือแต่งตั้ง เพื่อแต่งตั้งตัวแทนสำหรับสำนักงาน ตัวแทน และลงนามพร้อมส่งเอกสารสำหรับการสมัคร เอกสารจะต้องเป็นภาษาไทย ซึ่งตัวแทนจะลงนามด้วยตนเอง เมื่อส่งเอกสารแล้วสำนักงานจะได้รับใบอนุญาตซึ่งใช้เวลาไม่นาน

ถ้าบริษัทเลือกที่จะปิดสำนักงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างง่าย และสามารถดำเนินการให้เสร็จภายใน 60 วัน สำนักงานตัวแทนไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปิดเช่นเดียวกับธุรกิจในประเทศไทยอื่น ๆ

คุณต้องการตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่? พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง พร้อมดูแลทุกอย่างให้คุณ!

ข้อกำหนดในการลงทะเบียนสำนักงานผู้แทน

เงินทุนขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
ทุนจะต้องนำเข้ามาภายใน 3 ปี ดังต่อไปนี้ :

  • 500,000 บาท ภายใน 3 เดือน หลังจากลงทะเบียน
  • เพิ่มอีก 500,000 บาท ภายในสิ้นปีแรก
  • เพิ่มอีก 500,000 บาท ภายในสิ้นปีที่สอง
  • เพิ่มอีก 500,000 บาท ภายในสิ้นปีที่สาม

บริษัทต่างชาติที่จัดตั้งสำนักงานผู้แทน ควรแต่งตั้งตัวแทน คนไทยหรือชาวต่างชาติและจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์