บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เป็นหน่วยงานของรัฐที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติมาทำธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนระดับสูงจะได้รับประโยชน์จากการรับรองจาก BOI รวมถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่เป็นเจ้าของชาวต่างชาติ 100% ในการเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ธุรกิจจะต้องลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการกำหนด และจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับด้านภาษี

พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้งสามารถช่วยเหลือคุณในการขอ BOI, ติดต่อทีมกฏหมายของเราเพื่อรับคำแนะนำ หรือปรึกษาฟรี

ข้อดีของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของบริษัท ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่นักลงทุนใช้ประโยชน์ในการประหยัดเงินได้มากมายในการเปิดบริษัทประเภทนี้

ข้อแรก บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า หรือจ่ายในอัตราที่ลดลง และยังมีการยกเว้นภาษีเงินได้ เงินปันผลสำหรับนิติบุคคล ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยนักลงทุนประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังมีการยกเว้นภาษีนิติบุคคลสำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3, 5 และ 8 ปี การยกเว้นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับกิจการของบริษัท ดังนั้นทางที่ดีที่สุด คือ การมาปรึกษาเกี่ยวกับข้อยกเว้นต่างๆกับทนายความของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ที่จะทำให้ความซับซ้อนต่างๆหมดไปได้อย่างง่ายดาย ทนายความจะให้วิธีที่บริษัทคุณจะได้ข้อยกเว้นสูงสุด เพื่อการประหยัดเงินได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะได้รองๆลงมา คือ บริษัทสามารถได้ใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะและผู้เชี่ยวชาญ และสามารถส่งเงินกลับไปยังต่างประเทศได้ พร้อมสามารถเป็นเจ้าของที่ดินและได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้อง

บริษัทยังสามารถจ้างชาวต่างชาติได้แบบไม่มีกำหนดโควต้า จากปกติที่ต้องจ้างพนักงานไทย 4 คน ต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน

แต่รัฐบาลมีกำหนดของช่วงเวลาในสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่ง พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดนี้ได้

ข้อเสียของการดำเนินงาน บริษัท BOI

การดำเนินงานภายใต้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้นมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็มีข้อเสียอยู่ด้วยเหมือนกัน แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรค

ข้อแรก คือ ความยุ่งยากของการตั้งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่เข้มงวดและหลายขั้นตอนในการสมัคร ซึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้พลาดโอกาสในการตั้งบริษัท แต่ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยความชำนาญของทีมนักกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ที่จะทำให้การอนุมัตินั้นเป็นเรื่องง่าย ด้วยการแนะนำขั้นตอนต่างๆในการสัมภาษณ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การได้รับอนุมัติ

การลงทุนได้น้อย อาจเป็นข้อเสียสำหรับนักลงทุนบางคนที่มีเงินทุนที่มากที่อยากลงทุนในไทย แต่ไม่ใช่ปัญหา เมื่อสามารถรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนหลายๆบริษัท

ข้อสุดท้าย บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน มีข้อจำกัดในการลงทุน ในขณะที่มีโอกาสในการลงทุนมากมายที่เป็นอุปสรรคสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายกิจการ แต่ส่วนใหญ่ก็มีความสุขในการทำธุรกิจตามขอบเขตที่ได้รับการส่งเสริมตามกำหนดไว้ได้

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

กระบวนการเปิดบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนั้น ใช้ระยะเวลานาน และหากไม่ทำตามข้อกำหนด ใบสมัครจะไม่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดบริษัท เพื่อขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย

ธุรกิจของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะทำได้ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ธุรกิจที่ได้รับการอนุญาติ:

  • เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
  • แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน
  • อุตสาหกรรมเบา
  • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
  • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
  • กิจการบริการและสาธารณูปโภค
  • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข้อกำหนดของเงินทุน คือ 3 ล้านบาท ซึ่งอาจจะสูงขึ้นสำหรับบางโครงการที่เฉพาะ อาจจะเป็นการดีที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนจากทีมนักกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง เพื่อหาจำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้แน่นอนก่อน

ระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย - ข้อปฏิบัติ

เริ่มแรกต้องเตรียมใบสมัคร ซึ่งจะมีความยาวประมาณแปดหน้า และต้องมีแผนการเงิน จำนวนพนักงานโดยประมาณ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ แผนธุรกิจ และแผนโครงการ ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาความเป็นไปได้ก่อน ขั้นตอนการสมัครโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์

หลังจาก 1-2 สัปดาห์ รัฐบาลไทยจะจัดตารางเวลานำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยปกติจะมีการกำหนดล่วงหน้า 1-2 สองสัปดาห์ ผู้ก่อตั้งบริษัทจะต้องเดินทางมากรุงเทพ เพื่อทำการสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นักกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ด้วยคำถามต่างๆ ที่ควรเตรียมตัวล่วงหน้าตามวันเวลาที่ถูกกำหนด และการนำเสนอแผนงาน จะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้น

โดยทั่วไปคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะใช้เวลาประมาณ 40 วันในการตัดสิน หากบริษัทได้รับการตอบรับในทางดี บริษัทจะมีเวลาประมาณหกเดือนในการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งกระบวนการลงทะเบียนอาจใช้เวลา 1-2 สัปดาห์

จากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะออกใบรับรอง โดยปกติจะทำภายในสองสัปดาห์ของการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ก่อตั้งจะต้องรักษาความปลอดภัยวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน สิ่งนี้สามารถทำภายในวันเดียวกันได้หากได้ความช่วยเหลือจาก พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง

เมื่อมีการจัดตั้งบริษัทแล้ว จะต้องจัดทำรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความเหมาะสม ซึ่งอาจยุ่งยาก เพราะต้องมีตารางการรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว บริษัทจะได้การเตือนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัทมีโอกาสที่จะตอบจดหมายพร้อมกับคำอธิบาย หากได้รับการตอบรับ หรือถ้าไม่ตอบรับ ก็สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้

บริษัทต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทางบัญชีที่เข้มงวด มีการติดตามการปฏิบัติทางบัญชี หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้โดนเพิกถอนสิทธิ์ โชคดีที่ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง สามารถช่วยได้

คุณพร้อมที่จะเริ่มจัดตั้งบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยหรือยัง? เริ่มต้นด้วยการขอใบเสนอราคาจากเรา