สาขาสำนักงาน
หากคุณมีบริษัทที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศไทย สำนักงานสาขา อาจเหมาะกับคุณ สำนักงานสาขามีความคล้ายกับบริษัทจำกัด แม้ว่าสำนักงานจะไม่มีกรรมการและผู้ถือหุ้น และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน สำนักงานก็เป็นส่วนเสริมของบริษัทแม่ โดยใช้ชื่อเดียวกัน เพื่อทำธุรกิจแบบเดียวกัน

ข้อดีของสำนักงานสาขา

สำนักงานสาขา ให้บริการธุรกิจที่มีประโยชน์หลายประการ ข้อแรก คือ การจัดตั้งสำนักงานสาขานั้นง่ายกว่าการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารมากเท่ากับธุรกิจใหม่

สำนักงานสาขา ไม่ต้องมีเเงินทุนจดทะเบียน แต่มีข้อกำหนดขั้นต่ำในการเพิ่มทุนนอกจากนี้

สำนักงานสาขาสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทแม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากสำนักงานตัวแทน สามารถทำกำไรได้ด้วยตัวเอง ซึ่งถือว่ามีศักยภาพในการขยายผลกำไรในประเทศไทยได้มากมาย

การคงสถานะสำนักงานสาขาเป็นไปได้ง่าย โดยที่สำนักงานสาขาจะต้องแสดงรายการและเสียภาษีตามบิล ทำให้การดำเนินงานแบบวันต่อวันง่ายขึ้นมาก

ข้อเสียของสำนักงานสาขา

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเสียของสำนักงานสาขาก่อนตัดสินใจ ว่าเหมาะกับคุณหรือไม่ หากสำนักงานสาขาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด โปรดติดต่อ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม

ข้อแรก สำนักงานสาขาไม่ใช่นิติบุคคล บริษัทแม่ต้องรับผิดชอบสำนักงาน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวแทนที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อบริษัทแม่โดยตรง

นอกจากนี้ ขอบเขตธุรกิจมีจำกัด สำนักงานสาขาไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกและต้องดำเนินการภายในขอบเขตของบริษัทแม่เท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการขยาย เมื่อใช้สำนักงานสาขา บริษัทที่ต้องการขยายการดำเนินงานจะต้องเปิดธุรกิจประเภทต่างๆในประเทศไทย

สุดท้าย สำนักงานสาขาอาจสร้างสถานประกอบการถาวร ดังนั้นจึงมีผลกระทบทางภาษีสำหรับบริษัทแม่ด้วย

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัทต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศก่อนเปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทย เมื่อใบสมัครได้รับการอนมัติ จะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศ

โดยรัฐบาลไทยไม่ได้มีความต้องการเงินทุนจดทะเบียน แต่ต้องมีเงินทุนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท บริษัทแม่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อนำเงินทุนเข้ามาในไทย อย่างน้อย 25% ของเงินทุนภายในสามเดือนแรก 50% หลังจากเปิดสำนักงานภายในหนึ่งปี และอีก 25 % ที่เหลือจะครบกำหนดในปีถัดไป

หากบริษัทตั้งใจจะเปิดสำนักงานสาขา น้อยกว่าสามปี ทุนทั้งหมดจะต้องถูกส่งไปยังประเทศไทยภายในหกเดือนหลังจากเปิดสำนักงาน หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รัฐบาลสามารถปิดสำนักงานสาขาได้

ช่วงเวลาการตั้งสาขาสำนักงาน

หากคุณเลือกที่จะตั้งสำนักงานสาขาด้วยตัวคุณเอง คุณจะพบกับความยากลำบาก กับการเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง หากถูกปฏิเสธ คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง โชคดีที่มี พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะราบรื่น

แค่เริ่มด้วยการสมัครขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อน คุณจต้องอธิบายธุรกิจโดยละเอียด รวมถึงขอบเขตของธุรกิจ ขนาด และข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

การสมัครนั้นต้องรวบรวมเอกสารจากบริษัทแม่ รวมถึงรายชื่อกรรมการ และข้อบังคับของบริษัท

สำนักงานสาขา ต้องมีตัวแทนสาขาอยู่ในประเทศไทย บริษัทแม่ต้องส่งหนังสือมอบอำนาจที่ระบุว่าถึงตัวแทน ที่สามารถเป็นตัวแทนของธุรกิจได้

การสมัครนั้นต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทน ถ้าตัวแทนเป็นคนไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของของตัวแทน หากตัวแทนเป็นชาวต่างชาติ ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ตัวแทนจากต่างประเทศพร้อมวีซ่าด้วย

ต้องระบุที่ตั้งของสำนักงาน หลายคนเลือกที่ส่งแผนที่ไปด้วยหลังจากนั้น สำนักงานของกระทรวงพาณิชย์จะตรวจสอบใบสมัคร และส่งไปยังคณะกรรมการธุรกิจต่างประเทศ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาปัจจัย 5 ขั้นตอน ก่อนอนุมัติหรือปฏิเสธการสมัคร

After an office of the Ministry of Commerce reviews the application, it will be sent to the Foreign Business Committee. The committee considers five factors before approving or denying applications.

ขั้นตอนแรก เพิจรณาว่าธุรกิจนี้มีประโยชน์ หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่ ใบสมัครต้องแสดงว่าสำนักงานสาขาจะเป็นสินทรัพย์มากกว่าภาระ

ขั้นตอนที่สอง คณะกรรมการจะพิจารณาว่าสำนักงานสาขาจะช่วยในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่ บริษัทต้องอธิบายได้ในใบสมัคร

ขั้นตอนที่สาม การตัดสินว่าสำนักงานสาขาเหมาะสมกับประเทศหรือไม่ จะดูที่ศิลปะวัฒนธรรม ศีลธรรม และปัจจัยอื่นๆ จำเป็นอย่างยิ่ง โดยในใบสมัครจะต้องอธิบายว่าเหตุใดสำนักงานแห่งนี้ จึงเหมาะสมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ขั้นตอนที่สี่ พิจารณาจากปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ เช่น ความพยายามอนุรักษ์ การคุ้มครองผู้บริโภค และโอกาสในการจ้างงาน ปัจจัยเหล่านี้ควรระบุไว้ในใบสมัคร

ขั้นตอนที่ห้า คณะกรรมการพิจารณา เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนา สำนักงานสาขาจะช่วยเหลือำด้หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องรวมอยู่ใบสมัคร

ทุกขั้นตอนมีรายละเอียดมากมายและซับซ้อน ถ้าคุณต้องการให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ให้ทีมกฎหมายของ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ทีมกฎหมายช่วยคุณ ทั้งการเตรียมและส่งใบสมัครต่างๆเพื่อการได้รับการอนุมัติในครั้งแรก สู่ความพร้อมในการทำธุรกิจในประเทศไทย ให้ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง ติดตามกระบวนการให้คุณด้วยความรวดเร็ว

ติดต่อ พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง เพื่อรับใบเสนอราคา จากนั้นเราจะเริ่มเตรียมใบสมัครให้คุณ