พงศ์พานิช แอคเค้าน์ติ้ง

พงศ์พานิช แอคเคาน์ติ้ง เป็นสำนักงานบัญชีที่นำระบบและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านบัญชีและการเงิน ง่าย สะดวกรวดเร็วต่อผู้ประกอบการ และนักบัญชีสามารถปิดงบเพื่อยื่นภาษีได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้อง ก่อตั้งโดยผู้มีประสบการณ์บริหารและวางระบบบัญชีการเงินให้กับบริษัททั้งในไทยและบริษัทต่างชาติมามากกว่า 15 ปี ผู้ประกอบการณ์จึงสามารถวางใจและเชื่อถือได้

เราให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา รวมกับโปรแกรมทางบัญชีที่ทันสมัย ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกระบบของบัญชี ช่วยให้คุณบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว